Identifiera riskfaktorer för sämre överlevnad hos akuta patienter på Akutmottagningen SUS Malmö

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Research linked to the Acute Dyspnea Study (ADYS) for identifying clinical, socioeconomic, social and biomarker riskfactors for poor outcome
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/07/012021/10/31