Den ideologiskt konstruerade kroppen. Förhållandet mellan verklighetsuppfattning och värdering av kön

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Frågor om vad som är verkligt eller inte är viktiga; de berör vilka värderingar som råder i en viss kultur, religion eller samhälle. Om t.ex. inte kvinnor eller slavar räknas som verkliga människor kan detta leda till att de inte anses omfattas av mänskliga rättigheter. Projektet undersöker samband mellan verklighet och värdering särskilt rörande religiösa begreppsbildningar om kropp och kön.

Projektet relaterar den filosofiska debatten kring relationen mellan våra begreppsbildningar och det vi kallar verklighet till den genusteoretiska debatten avseende kroppen som en social, kulturell och språklig konstruktion.

Detta i syfte att identifiera och diskutera möjliga konsekvenser för den filosofiska förståelsen av den religiösa identiteten och för individens konstitution som kropp i samhället, i synnerhet i relation till religiös fundamentalism.

Som ett resultat av projektet har jag introducerat analysbegreppet ”religiös proximitet” som redskap för intersektionella analyser av situationer där religion aktualiseras; i synnerhet när det gäller inomreligiösa förhållanden. En hög grad av religiös proximitet innebär en hög grad av närhet till det som förstås som det religionsspecifika religiösa centrat, och innebär också en högre grad av auktoritet och makt.

Exempelvis visas religiöst motiverat kvinnoförtryck vara grundat i mannens högre religiösa proximitet. Avvikelser från normen för vad som konstituerar en riktig kvinna eller en riktig man resulterar i en förlust av religiös proximitet.

Viktiga publikationer är artikeln ”Religion och intersektionalitet” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2005; samt artikeln ”Intersektionalitet och religiös förändring” i Religionshistorisk årsskrift, 2008.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012006/12/31