Ikaros: En infrastruktur för systemmodellering av hjärnan

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet med Ikarosprojektet är att utveckla en öppen infrastruktur för systemnivåmodellering av kognitiva modeller. Detta innefattar systemnivåmodeller av hjärnan, men också kognitiva modeller som inte är direkt motiverade av hjärnans funktion. Infrastrukturen stödjer abstrakta simuleringsmodeller, men kan också användas som ett realtidssystem för att styra robotar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012023/12/31