Image Enhancements in Teledermoscopic Assessments: Effects of Diagnostic Accuracy

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Inaccuracy in diagnosing skin lesions is a frequent problem, particularly in primary care, with considerable consequences for patients and the health care system. Teledermoscopy transfers the dermatologists´ expertise to primary care, improving the diagnostic accuracy. However, teledermoscopic assessments cannot fully measure up to face-to-face assessments by dermatologists. Hence, there is a need to enhance teledermoscopy to further increase diagnostic accuracy.
Objectives
To investigate if diagnostic accuracy of skin lesions in teledermoscopic assessments increases with use of image enhancement tools.
Workplan
3 image enhancement tools have been selected for evaluation. From an existing database of teledermoscopic cases, a dataset will be selected on predefined criteria, e.g. distribution of diagnoses. 12 assessors at different dermoscopic expertise levels will assess 1800 cases randomly assigned to the use of image enhancement tools. Information will be gathered and stored using a secure web application (REDCap). Statistical measures of diagnostic accuracy will be calculated and compared in the 2 groups.
Importance
Implementing an effective instrument to increase teledermoscopic diagnostic accuracy would result in decreased risk of missed skin cancer, more efficient management, fewer referrals to dermatologists, as well as fewer excisions of benign lesions and, consequently, reduced burden on pathologists.

Populärvetenskaplig beskrivning

Att diagnosticera hudcancer är inte alltid lätt och feldiagnosticering är ett vanligt problem, speciellt i primärvården. Feldiagnosticeringen kan antingen leda till att hudcancer missas eller att godartade hudförändringar opereras bort. Oavsett orsakar feldiagnosticering stora konsekvenser för både patienter och hälso- och sjukvården. Teledermatoskopi, dvs distansbedömning av hudförändringar fotograferade med ett speciellt luppinstrument, ökar den diagnostiska säkerheten i primärvården genom att flytta hudläkarnas expertis till primärvårdsbesöket. Emellertid uppnås inte en lika stor diagnostisk säkerhet vid teledermatoskopi som vid ett besök hos hudläkaren. Det finns därför ett behov att förstärka den diagnostiska säkerheten vid teledermatoskopiska bedömningar och vår studie undersöker om användandet av bildförstärkande verktyg kan få den effekten. I detta syfte kommer vi att använda insamlade teledermatoskopiska fall och låta läkare, med olika nivå av erfarenhet, diagnosticera hudförändringar med och utan tillgång till bildförstärkning. Vi kommer sedan mäta om den diagnostiska säkerheten skiljer sig i de båda grupperna. Implementering av verktyg som kan förbättra den diagnostiska säkerheten vid teledermatoskopiska bedömningar kan förbättra hudcancervården på flera sätt: risken för missad hudcancer minskar, den medicinska prioriteringen förbättras, operation av godartade hudförändringar minskar vilket minskar antalet patologibedömningar, färre patienter behöver remitteras för bedömning hos hudläkare och kostnaden för hudcancervården minskar.
Kort titelImage Enhancements in Teledermoscopy
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/10/142022/04/14

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Diagnostics
  • Skin cancer
  • teledermoscopy
  • image analysis