Bilder av Förintelsen: mening, minne och kompromettering

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

“Bilder av Förintelsen: mening, minne, kompromettering”, mitt avhandlingsprojekt avslutat 2002. Om vår egen tids intresse för nazisternas folkmord på Europas judar, och hur det gestaltats visuellt i dokumentära, konstnärliga och pedagogiska sammanhang. Sedan dess har jag vidareutvecklat vissa tankarna från avhandlingen kring historiemedvetande i konst och visuell kultur.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1997/01/012002/12/31