Implementering och organisationsförändring inom äldreomsorgen

Projektinformation

Beskrivning

Mitt avhandlingsarbete går ut på att med hjälp av en etnografisk metod studera vad som händer när styr- och organiserings filosofin LEAN-production tillämpas i äldreomsorgen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete