Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingen handlar om hinder och möjligheter i implementeringen av naturbaserade lösningar i svenska kommuner.

Populärvetenskaplig beskrivning

För att möta framtida klimatförändringar behöver städer öka sin blåa och gröna infrastruktur, såsom träd, gröna tak och dammar. Avhandlingen undersöker vad det är som hindrar eller möjliggör att svenska städer kan genomföra sådana lösningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012022/06/15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • naturbaserade lösningar