Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingen handlar om hinder och möjligheter i implementeringen av naturbaserade lösningar i svenska kommuner.

Populärvetenskaplig beskrivning

För att möta framtida klimatförändringar behöver städer öka sin blåa och gröna infrastruktur, såsom träd, gröna tak och dammar. Avhandlingen undersöker vad det är som hindrar eller möjliggör att svenska städer kan genomföra sådana lösningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012022/06/15

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Miljövetenskap

Fria nyckelord

  • naturbaserade lösningar