Implementing injury Prevention training ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball

Projekt: Forskning

Projektinformation

AkronymI-PROTECT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/02/012023/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Linköping University
  • La Trobe University
  • H43 Lund
  • LUGI Handboll
  • Svenska Handbollsförbundet
  • Handbollförbundet Syd

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Idrottsvetenskap
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi