Improving narrative writing through intervention with keystroke logging and observational learning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag har hållit en lektionsserie där eleverna i skolklasser - mina försökspersoner - har fått se filmer med jämnåriga som skriver och läser personliga berättelser. Därefter har eleverna reflekterat över hur barnen på filmerna har gjort och hur de ser på berättelserna. Före och efter lektionsserien har eleverna fått skriva egna personliga berättelser och jag undersöker om och hur deras berättande förändras. En del av eleverna går i vanliga skolklasser (femman) och en del går i hörselklass (femman till åttan).
Kort titelFörbättra narrativt skrivande med lärande observation
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/03/122021/09/09

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • logopedi, lärande genom observation, hörselnedsättning, mellanstadiet, skriftligt berättande