Improving our understanding of osteoclasts in bone metabolic diseases through novel osteoclast models

  • Löfvall, Henrik (Forskarstuderande)
  • Richter, Johan (Handledare)
  • Henriksen, Kim (Biträdande handledare)
  • Thudium, Christian S. (Biträdande handledare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I det här projektet undersöker vi hur osteoklaster interagerar med extracellulär matrixet (ECM), det vill säga det material utanför våra celler som utgör kroppen, vid hälsa och sjukdom. Osteoklaster är de celler som bryter ned ben, och i vissa fall brosk, när skelettet behöver växa eller läka från skador under ditt liv. Dessa celler har en unik förmåga att bryta ned den kalciumrika mineralen i ben ECM och detta är en vital funktion för att friskt skelett. Utöver deras normala roll finns det också indikationer på att osteoklaster är av vikt vid ben- och brosksjukdomar. I det här projektet undersöker vi osteoklasternas roll vid metabola bensjukdomar (t.ex. osteopetros där skelettet bli hårt och skört) samt vid brosknedbrytning (såsom vid artros). Vi utvecklar också nya behandlingar och diagnostiska verktyg (biomarkörer) för dessa sjukdomar.

Projektet kan delas in i tre huvudkategorier:
Etablering av en ny cellodlingsmodell för att testa hur osteoklaster bryter ned olika ECM från knäleder, med särskilt fokus på brosk
Utveckling av nya biomarkörer för brosknedbrytning av osteoklaster
Utveckling av genterapi för en allvarlig dödlig form av osteopetros kallad infantil malign osteopetrosis (IMO)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/07/152018/10/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande