Improving our understanding of osteoclasts in bone metabolic diseases through novel osteoclast models

  • Löfvall, Henrik (Forskarstuderande)
  • Richter, Johan (Handledare)
  • Henriksen, Kim (Biträdande handledare)
  • Thudium, Christian S. (Biträdande handledare)

Projekt: Forskning

Sökresultat