Projektinformation

Beskrivning

Ett forskningstema finansierat av Pufendorfinstitutet, Lunds universitet. Inom Temat In Search of Search and its Engines vill forskare från bibliotek- och informationsvetenskap, digitala kulturer, sociologi, media och kommunikation, juridik, filosofi, och matematik undersöka sökmotorer och deras ”rekommenderingssystem”, för att närmre förstå hur dessa påverkar vårt samhälle och förutsättningar för medie- och informationskunnighet.

Populärvetenskaplig beskrivning

Theme at the Pufendorf Institute for Advanced Studies.

The Pufendorf IAS is an interdisciplinary institute at Lund University where researchers can work together on problems across subject and faculty boundaries – finding better answers to questions through cooperation.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/10/012021/09/30

Nyckelord

  • search
  • search engines
  • media and information literacy