Projektinformation

Beskrivning

Ett forskningstema finansierat av Pufendorfinstitutet, Lunds universitet. Inom Temat In Search of Search and its Engines vill forskare från bibliotek- och informationsvetenskap, digitala kulturer, sociologi, media och kommunikation, juridik, filosofi, och matematik undersöka sökmotorer och deras ”rekommenderingssystem”, för att närmre förstå hur dessa påverkar vårt samhälle och förutsättningar för medie- och informationskunnighet.

Populärvetenskaplig beskrivning

Theme at the Pufendorf Institute for Advanced Studies.

The Pufendorf IAS is an interdisciplinary institute at Lund University where researchers can work together on problems across subject and faculty boundaries – finding better answers to questions through cooperation.
Kort titelIn Search of Search and its Engines
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/10/012021/09/30

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

  • search
  • search engines
  • media and information literacy