I nationens intresse; språkets, minnets och juridikens betydelse för underrättelseverksamheten - ASG, Pufendorfinstitutet

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet

Populärvetenskaplig beskrivning

Temat för denna tvärvetenskapliga grupp (ASG) är språkets betydelse för genererandet av värderad information (underrättelser) i en strukturerad process (underrättelseprocessen). Genom att tvärvetenskapligt belysa språkliga, kognitiva och rättsliga aspekter av praktisk informationshantering kommer sannolikt nytt stoff, av såväl vetenskapligt som praktiskt värde, bli resultatet.
Kort titelI nationens intresse
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/08/192020/08/20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan samhällsvetenskap
  • Språk och litteratur
  • Psykologi
  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Tvärvetenskap, underrättelsevetenskap, språk, psykologi, juridik