I skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande i Sverige före, under och efter andra världskriget

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att undersöka svensk-judiska konstnärer, tonsättare, musikskribenter och intellektuella verksamma i Sverige under 1900-talet mot bakgrund av Förintelsen och individernas kulturella identifikationer och estetiska uttryck. I fokus står hur dessa erfarenheter och identifikationer uttrycktes såväl i konstnärliga och intellektuella offentliga sammanhang som i mer privata miljöer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31