Inequality and uneven Development in Ghana

Projekt: Avhandling

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012020/04/03

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap