Informationsgrafik och ögonrörelser. Läsares interaktion med en multimodal dokumentgenre

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Infografik är en multimodal genre som används för att förklara svåra teorier, upptäckter, att beskriva steg i processen, utveckling över tid, effekter och följder av en handling. För att förstå den måste läsaren koppla ihop text och bilder. Frågan är huruvida läsaren föredrar flera ingångspunkter för att hitta egna vägar eller om läsaren istället vill bli vägledd.

Informationsgrafik är en multimodal genre som används i broschyrer, tidningar, läroböcker och vetenskapliga artiklar. Den är ofta inbäddad i en redaktionell text och består av en kombination av skriven text (nyckelord, fraser, hela meningar), bilder (abstrakta eller naturalistiska) och grafik (pilar, framhävande tekniker och liknande). Informationsgrafiken förklarar struktur och funktion hos föremål, olika steg i processer, samt orsak och verkan hos händelser. Informationsgrafiken läses noga eftersom läsarna förväntar sig att få komplexa sakförhållanden förklarade.

Men det är inte självklart hur man ska ta sig an informationsgrafiken, var man ska börja läsa och vilka läsvägar man ska välja för att skapa mening av det multimodala budskapet. Bland annat är det svårt för läsarna att integrera grafik och nyhetstext om det inte är uppenbart att de hänger samman, och att på kort tid förstå grafik med svåröverskådlig uppbyggnad. Ur kognitiv och kommunikativ synvinkel kan en ändamålsenlig textdesign styra och vägleda användarbeteendet, påverka läsflödet, förbättra förståelsen och stödja inlärningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012006/12/31