Informationshantering i Folkrepubliken Kina: redskap, resurser, och primärkällor

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsprojektet ”Informationshantering i Folkrepubliken Kina: redskap, resurser, och primärkällor” syftar till att utveckla en web-baserad plattform som på olika sätt kan underlätta en kontextualiserad närläsning och kritisk uttolkning av kinesisk offentlig diskurs.

Forskningsprojektet syftar till att utveckla en web-baserad plattform som på olika sätt kan underlätta en kontextualiserad närläsning och kritisk uttolkning av kinesisk offentlig diskurs. Plattformens tilltänkta målgrupp är i första hand yngre forskare och avancerade studenter i kinesiska intresserade av samtidshistoria, propaganda och den medialiserade offentligheten. Projektet är långsiktigt och har sin utgångspunkt i forskarutbildningens krav, närmare bestämt studiemålen för högskolekurser i modern kinesisk sakprosa på masters- och doktorandnivåerna. Det har sina rötter i seminarier som projektledaren höll i modern kinesisk historia vid Harvard och U.C. San Diego i den ”pre-digitala” eran på 1990-talet, seminarier som då lekte med idén att skapa en motsvarighet för Folkrepubliken Kinas myndighetsspråk till Ch’ing Documents: an Introductory Syllabus av John K. Fairbank (1952). Projektet fick sin nuvarande inriktning när helt nya möjligheter öppnade sig för att med hjälp av interaktiva web-baserade redskap ”göra saker” med texter och läsning som det traditionella bok-mediet inte tillät. Plattformen kommer, är det planerat, att göras öppet tillgänglig on-line under vårterminen 2013. Initialt kommer dess fokus att ligga på kinesiska ”texter om texter” vilka berör insamling och analys av information, propaganda, politisk retorik, och s.k. ”perception management”.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012015/12/31