Inga enkla lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012025/12/31

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Rådet för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning (KEFU)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi