Inlevelse ger insikt - verktyg för ökad förståelse för dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Vi har i projektet ”Inlevelse ger insikt” tagit fram och testat lösningar för att öka förståelsen för hur kommunikativa, sociala och psykiska funktionsnedsättningar kan ta sig till uttryck. Den huvudsakliga lösningen vi tagit fram är kognitiva inlevelseövningar i form av tre Virtual Reality-filmer (det vill säga filmer i 360°-format), och tillhörande diskussionsfrågor som är inriktade på att väcka insikter.

Filmerna har kompletterats med en metod för hur övningarna kan användas inom metodiken Supported Employment, samt med en fristående utbildning för arbetsgivare och medarbetare. Lösningarna har tagits fram i samarbete med personer med kognitiva funktionsnedsättningar och vi har även samarbetat med behovsägare och användare bland arbetsgivare för att utvärdera lösningarna. Filmerna och utbildningen har testats med SIUS-, arbets- och företagskonsulenter, arbetsgivare inom en stor bredd av branscher, samt med industridesign- och civilingenjörsstudenter.

Testerna har givit mycket positiva resultat. Filmerna bedöms ha en mycket hög användbarhet, både bland projektparterna och hos externa arbetsgivare som deltagit i testerna. Fyra parter har utarbetat konkreta planer på nyttiggörande för filmerna inom sin egen verksamhet. Certec vid Lunds Tekniska Högskola har redan nyttiggjort resultaten, då inlevelseövningar med VR-filmerna nu är integrerade i två befintliga kurser för civilingenjörs- och industridesignstudenter. Arbetsförmedlingen och Stiftelsen Activa kommer att använda filmerna i underlaget för deras respektive arbete med att stötta arbetsgivare i rekrytering av personer med funktionsnedsättningar. Funka integrerar utbildningen i sitt befintliga utbud av utbildningar riktade till arbetsgivare.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/05/022021/10/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Arbetsförmedlingen
  • Funka Nu
  • Norrtälje kommun
  • Stiftelsen Activa i Örebro län
  • Västra Götalandsregionen

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi