Intelligent geo-technologies for resilient agriculture adaptation to climate change in Lao PDR

Projekt: Forskning

Projektinformation

AkronymINTEGRAL
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/02/012026/01/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • National Technical University of Athens (huvudsaklig)
  • National University of Lao PDR
  • Souphanouvong University
  • Savannakhet University
  • Champasack University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Multidisciplinär geovetenskap
  • Data- och informationsvetenskap