Tvärvetenskapligt fältarbete och utbildning i bosättning och gravskick under stenåldern

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningen har inriktats på fyndplatsen Zvejnieki, norra Lettland. Boplatslämningar och gravar daterade 9000-2500 F. Kr, har undersökts. En internationell fältskola startade på platsen 2005. Genom att kombinera besök av specialister med studenternas utbildning får studenternas en utmärkt inblick i hur en utgrävning genomförs på denna form av undersökningsplats.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012011/12/31