Internets transformativa potential: Nya villkor för fackföreningars organisering

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Samhället har blivit mer och mer digitaliserat. Studier visar att digitaliseringen har förändrat hur medborgare mobiliserar och organiserar sig och lättare kan föra gemensamma intressen utanför formella och etablerade organisationer som t.ex. fackföreningar.

Syftet med forskningsprojektet Internets transformativa potential: Nya villkor för fackföreningars organisering är att få mer kunskap om hur internet och sociala medier har påverkat och förändrat mobiliseringen och organiseringen av arbetare i Sverige. Tre grupper har valts ut, för att inkludera arbetare både inom och utanför det organiserade civila samhället och som i olika grad är formellt organiserade: metallarbetare, socialarbetare och sexarbetare.

Följande tre vetenskapliga frågeställningar ligger till grund för forskningsprojektets utformning:

1. Vilka aktörer mobiliserar och organiserar dessa grupper?
2. I vilken utsträckning använder dessa grupper [och organisationer] internet?
3. Hur påverkar användningen av internet organisationsform, vilka frågor som tas upp och vilka aktiviteter som utförs?

Frågeställningarna har besvarats genom intervjuer och insamling av material från webbsidor och sociala medier. Intervjuer genomförts med aktörer som på olika sätt varit eller är aktiva i den mobilisering och organisering som sker på internet och via sociala medier.

Projektet har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden.

Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Kort titelInternets transformativa potential
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/01/31

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete