Interpersonell förståelse i socialt arbete: Den levda praktikens fenomenologi

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Mitt doktorandprojekt har till syfte att avtäcka den levda meningen av interpersonell förståelse i mötet mellan socialarbetare och klienter. Delstudierna utgörs av fenomenologiska undersökningar av fenomenen empati, stigma, intervention och autenticitet. Avhandlingen väntas vara färdig 2021.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/162021/09/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete