Interventionsforskning: vetenskapsteori, beslut och risk

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är uppbyggt kring temat mekanismer och kunskapsosäkerhet. Det har två integrerade men särskiljbara delar – ett vetenskapsteoretiskt delprojekt (som Johannes Persson är huvudansvarig för), och ett delprojekt om risk och beslut (som Nils-Eric Sahlin, medicinsk etik är huvudansvarig för).

Bok: Persson, J. & Sahlin, N.-E. (2013). Vetenskapsteori för sanningssökare, Fri Tanke
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012012/12/31