Undersökning av Toll-receptorer vid olika sjukdomsfenotyper av astma samt deras molekylära reglering

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom och påverkar mer än 300 miljoner människor världen över. Symtomen inkluderar väsande andning, obstruktion av luftflöde och andningssvårigheter. Då och då uppstår skov under sjukdomsförloppet, så kallade exacerbationer. Exacerbationer är oftast orsakade av virala luftvägsinfektioner, till exempel förkylningsvirus. Virala luftvägsinfektioner stimulerar via aktivering av Toll-receptorer det medfödda immunförsvaret. Centralt för detta immunförsvar är interferoner, proteiner som interferera med utbredning av viruset. Olika studier har visat att astmatiker har för låg interferonproduktion under en virusinfektion. Mekanismer bakom reducerad interferonproduktion är fortfarande oklart men Toll-receptorer kan vara involverad. Vi planerar att undersöka uttrycket av Toll-receptorer i biopsier från astmatiker och friska individer och undersöka skillnader i Toll-receptor uttryck hos astmatiker med olika sjukdomsfenotyper. Vi planerar dessutom att undersöka om stödjande underhållsbehandling med astmaläkemedel, såsom glukokortikoider, påverka Toll-receptor uttryck. Våra tidigare resultat tyder på att denna studie kan bidra till en bättre förståelse av antivirala mekanismer hos astmatiker och potentiellt kan hjälpa till att förbättra behandlingsregimer vid virus-orsakad astma-exacerbationer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/11/142020/11/13

Finansiering

  • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund