Projektinformation

Kort titel(In)visible Matters
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/09/012025/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap
  • Bildkonst
  • Kulturstudier