Projektinformation

Beskrivning

Följande projekt sammanlänkar en olika vetenskapliga och publika insatser som Lunds universitet, Blekinge Museum och Södertörns högskola bedriver tillsammans med andra aktörer. Bakgrunden är den under 2004 upptäckta järnåldersplatsen i byn Västra Vång, Johannishus, Blekinge. På och runt en kulle påträffades välbevardea lämningar av en hittills okänd handels- hantverks- och kultplats. Sedan 2012 bedriver institutionen utgrävningar i området. Fynden bekräftar platsen viktiga position från Kristi födelse till 1000-talet. För närvarande pågår förutom fältinsatser och naturvetenskapliga undersökningar, en rad publika projekt som länkar till Blekinge museum och Ronneby stad. Projektet har en ambition att vara helt öppet för forskare som är intresserade av platsens arkeologi och möjligheter, samt att vara en strategisk kraft i lokalområdet. Under 2015-2017 bedrevs även fotigrafisk forskning och utbildning i området, tillsammans med Malmö universitet, konst- och designhögskolan i Malmö (NABA) och Arkitekthögskolan i Venedig (IUAV).

Populärvetenskaplig beskrivning

Se bifogade texter
Kort titelVästra Vång
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/01/012030/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Södertörn University
  • Blekinge museum
  • Ronneby Municipality

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi