Islam och nya kommunikationsmedier: Militant islamism (salafi-jihadism) på internet

  • Halldén, Philip (PI)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet beskrivs och dokumenteras ett antal prominenta exempel på webbplatser som under åren efter terrorattentaten den 11 september 2001 propagerade för den typ av militant islamism som företräds av al-Qa'ida (s.k. salafi-jihadism).

Under åren som följde på terrorattackerna i USA den 11 september 2001 kom internet att spela en betydelsefull roll för den typ av militant islamism som företräds av rörelser som al-Qa'ida. Inom ramen för det här projektet studeras ett antal exempel på arabiskspråkiga webbplatser som vid den aktuella tidpunkten framstod som de mest framträdande, representativa och inflytelserika i sitt slag.

Tyngdpunkten ligger på vilken typ av material som förmedlades på dessa webbplatser och vilka religionslärda auktoriteter och ideologer som åberopades till stöd för al-Qa'idas jihadistiska position och som också själva deltog i debatten genom att torgföra sina ståndpunkter via internet. Inom ramen för projektet beaktas även metodologiska problem när det gäller tillförlitligheten och tillgången på den aktuella typen av material, såväl som frågor gällande förhållandet mellan bruket av nya digitala tekniken och den ideologi som företräds av al-Qa'ida, det vill säga den så kallade salafi-jihadismen eller jihad-salafismen, vilken delvis har sitt upphov i en puritansk form av sunnitisk islam vars företrädare traditionellt sett haft en avog inställning till innovationer (bid'a på arabiska).

Projektets resultat redovisas i ett antal artiklar samt huvudsakligen i följande publikation: 'Jihad-orienterad salafism på internet', Uppsala: Swedish Science Press, 2007. > http://www.ssp.nu/nyheter/interrel/jihad.htm
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/01/012003/12/31