“Jag vill vara dig”: Nominativ och oblik kasus i nutida svenska

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Bruket av nominativ och oblik kasus varierar i modern svenska (Hon är större än JAG/MIG, o.s.v.) Variation av detta slag förekommer i långt fler konstruktioner än man hittills uppmärksammat. Projektet ämnar kartlägga kasusbruket i vanlig skriven och talad svenska samt utveckla en teori om variationens natur och utvecklingens riktning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/12/31