Kävlinge bro

Projektinformation

Beskrivning

I en akt från Ryds kloster från omkring 1500, i dansk översättning efter ett försvunnet original på latin från 1226 omnämns slaget på Kävlinge bro. Det var Knut den store och den skånska Jarlen Ulf som möttes. Genom georadarundersökningar, arkeologiska markundersökningar, geologisk bedömning och marinarkeologi söks spår av bron i anslutning till det vad som förband Kävlinge med Lund och mot vilket de äldsta vägsträckningarna löper
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/05/18 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Kommunikation, Skånsk vikingatid, ringborgar, brokonstruktioner.