K2D2: Kunskap & Kompetens - Digitala Dialoger

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet fokuserar på hur visuell och social gestaltning av digitala pedagogiska karaktärer påverkar dialog mellan elever och karaktärer i en chat. Utforskar pedaogiska interventioner som kombinerar kunskapsorienterade och socialt orienterade “digitala dialoger” . Forskare vid Lund och Linköpings universitet, Univ. of Austin, Texas , Högskolan Väst, Natur&Kultur och CARDET.

Inom KK-stiftelsens forskningsprogram “Unga Nätkulturer”. Matematiklärspelet som användes i forskningsprojektet “Se och prata matematik i spel” vidareutvecklades här till ett mer komplext och mångfacetterat pedagogiskt verktyg genom 'embodiment' av de läraktiga agenterna (digitala elever, som de verkliga eleverna har en lärarroll i förhållande till) och genom att komplettera befintlig uppgiftsorienterad 'dialog' med en öppen, socialt orienterad dialog i form av en chat. Projektet fokuserar på hur visuell och social gestaltning av digitala pedagogiska karaktärer påverkar dialog mellan elever och karaktärer i en chat. Utforskar pedaogiska interventioner som kombinerar kunskapsorienterade och socialt orienterade “digitala dialoger” . Projektet involverade forskare vid vid Lund och Linköpings universitet, Univ. of Austin, Texas , och Högskolan Väst. Projektparner: e-strategigruppen vid Natur&Kultur, organisationen CARDET samt skolor i Katrineholm, Linköping och Lund.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31