Kan alla vara med? Kamratskapande ritualer i skolan. Symboler, gruppinteraktion och emotionell energi

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om och förståelsen för de kamratskapande grupprocesser som sker i en skolklass. Att genom barns egna upplevelser och tolkningar av skolklassen och kompisgrupper inom skolklassen öka förståelsen för barns interaktion i grupp och vad som sker mellan barn då kompisgrupper skapas i skolan. Vidare är syftet även att sätta barns kompisskapande i relation till de förutsättningar som skolan som institution ger dem.
Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv har barns interaktion i årskurs 4 studeras med deltagande observationer under ett skolår. Barnen har även intervjuats individuellt och i fokusgrupper vilka fokuserade på barnens kompisgrupper och inbördes interaktioner.
Kort titelKamratskapande ritualer i skolan
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/09/012018/06/15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • barn
  • kamratskapande
  • gruppinteraktioner
  • ritualer
  • emotionell energi