Kan värmebehandling av biomassa och biologisk kontroll under markytan möjliggöra återvinning vid kontroll av främmande invasiva växter?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

För närvarande kontrolleras invasiva främmande växter med metoder som producerar biomassa som måste antingen förpackas i plastpåsar för transport till förbränning, placeras i deponi eller grävas ner djupt. Detta system medför icke-hållbara och kostsamma transporter som kan förväntas öka i framtiden.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012024/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Trafikverket