Kan valet av övervakning vid postoperativ patientkontrollerad analgesi (PCA) påverka patienters upplevelse av delaktighet samt sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med PCA?

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusEj startat