Karaktärsbevisning - studier av relevansproblematik i personrelaterad bevisning

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Jag disputerade 2021 med avhandlingen Karaktärsbevisning - studier av relevansproblematik i personrelaterad bevisning. I avhandlingen analyserade jag hur svenska domstolar hanterar karaktärsbevisning och bedömer dess relevans. Avhandlingen innehåller en blandning av processrätts­lig rättsdogmatik, rättsteoretisk begreppsanalys och empiriska studier av rättstil­lämp­ningen. Doktorandprojektet delfinansierades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och bedrevs inom forskningsmiljön LEVIC.  
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/142021/05/24

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
  • Juridik