Kirurgens Perspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Jag är delaktig i projektet Kirurgens Perspektiv som är ett större samverkans- och innovationsprojekt med ett flertal olika aktörer inblandade. De inblandade aktörerna är universitetsinstitutioner från Lund och andra större lärosäten, vårdgivare som bedriver hjärtkirurgi, samt olika teknik- och dataföretag. Syftet med projektet är att utveckla en särskild robotkirurgiteknik för hjärtoperationer. Jag är ensam jurist i projektet och min uppgift är att analysera och bedriva forskning om de juridiska problem som uppkommer under projektets genomförande. Det handlar framför allt om olika kontraktsrelaterade frågor, rättighets- och ansvarsfrågor. Det är med andra ord huvudsakligen ett civilrättsligt projekt, men även frågor om tvistlösning aktualiseras. Projektet bedrivs med medel från Vinnova och jag har en forskningsersättning som motsvarar ca 20 % av en heltid. Jag är en av sex ledamöter i projektstyrelsen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/12/012019/11/30

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik