Klart du kan koda. Prövning av socialpsykologiska metoder för att stärka elevers tekniska självförtroende och förväntningar om tillhörighet inom STEM

Projektinformation

Kort titelKlart du kan koda
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012022/12/31