Klimatneutrala städer 2030 - Öppen akademi

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Städernas betydelse för en klimatomställning har uppmärksammats i EUs Mission-satsning ”100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens” inom vilken EU utsett 112 europeiska städer att anta utmaningen att bli föregångsstäder och klimatneutrala 2030. Tre av dessa ligger i Skåne: Malmö, Helsingborg och Lund. Lunds universitet kan, i samverkan med lokal akademi, näringsliv och andra aktörer, ge de tre utvalda städerna ett unikt stöd i omställningsarbetet.

LU har en unik förutsättning att genom samverkan bidra till nydanande tvärvetenskaplig kunskap, nya spännande utbildningsinsatser och, inte minst, en omställning till klimatneutrala städer i praktiken. Vid LU bedriver forskare från flertalet institutioner och fakulteter excellent forskning i centrala och relevanta forskningsfrågor som berör klimatneutrala städer. Inom LU erbjuds utbildningsmoment kopplade till klimatneutrala städer inom ramen för flertalet kurser och program. LU har även utvecklat ett väl etablerat stöd för ett livslångt lärande på temat baserat på världsledande MOOC:ar. Genom stärkt samverkan med lokala aktörer kan LU bidra till utvecklingen av ny tvärvetenskaplig forskning och utbildning i ämnet – samt stärka kunskapsbaserade, transformativa och samordnade processer för en omställning till klimatneutrala städer 2030.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012025/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Malmö universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
 • Malmö Stad
 • Helsingborgs stad
 • Lunds kommun
 • Trivector
 • K2–The Swedish Knowledge Centre for Public Transport
 • E.ON Sverige AB
 • Öresundskraft AB
 • Kraftringen energi AB
 • Energikontor Syd AB

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Teknik och teknologier
 • Naturvetenskap
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • Mobilitet
 • Transport
 • Kolinlagring