Kunskap om världen: Barn, global utbildning och miljöaktivism i Sverige efter 1945

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning


Detta projekt syftar till att stärka den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid Historiska institutionen, Lunds universitet, genom att införliva utbildningshistoriska samt barn- och ungdomshistoriska perspektiv och stärka kompetensen inom dessa områden. I studien undersöks två kampanjer där barn och ungdomar deltog i cirkulation av global kunskap i Sverige: den första nationella biståndskampanjen Sverige hjälper 1955, samt organiseringen av Front mot miljöförstöringen och Ungdomens miljöriksdag 1968–1970. Studien kommer att belysa hur barn och ungdomar tog emot, bearbetade och spred kunskap om globala problem som fattigdom och miljöförstöring, samt i vilka former kunskapen omsattes i praktisk handling.
Kort titelKunskap om världen
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/252022/06/30

Finansiering

  • Crafoordska stiftelsen

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fria nyckelord

  • kunskapshistoria
  • barn- och ungdomshistoria
  • miljöhistoria