Kunskap och tillförlitlighet: en systematisk undersökning av reliabilismen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad är kunskap? Detta projekt syftar till att systematiskt undersöka en viss kunskapssyn, nämligen reliabilismen. Enligt denna är kunskap att likställa med sann övertygelse som tillkommit genom en tillförlitlig process. Reliabilismen har många fördelar. Exempelvis medger den att även små barn kan ha kunskap. Men den har också fått utstå kritik. En central fråga är hur övertygande denna kritik är.

Projektet syftar till att systematiskt undersöka en viss kunskapssyn, nämligen reliabilismen. Enligt denna är kunskap att likställa med sann övertygelse som tillkommit genom en tillförlitlig process. Reliabilismen har många fördelar. Den är naturalistisk i det att den reducerar kunskap till ett fenomen som kan studeras med empiriska metoder. Den kräver vidare endast ett minimum av reflektiv förmåga hos individen, varför den är tillämpbar även på små barn och djur. Men teorin har på senare tid kommit under skarp kritik. Bland annat uppstår ett värdeproblem: den antas inte kunna uppfylla Platons princip att kunskap ska vara mer värd än en blott sann övertygelse. Redan från början restes även ett generalitetsproblem, enligt vilken teorin saknar en metod att avgöra på vilken nivå en viss övertygelsebildande process ska kategoriseras, vilket kan påverka dess tillförlitlighet. Den allmänna uppfattningen är således att reliabilismen inte bara är felaktig utan även ofullständig. Projektet syftar till att utvärdera reliabilismen med avseende på dessa och andra standardinvändningar. Arbetshypotesen är att dessa invändningar kan neutraliseras. Det förväntade resultatet har därför ett stort nyhetsvärde inom det aktuella forskningsområdet. Projektet bygger vidare nya tvärvetenskapliga broar mellan teoretisk filosofi och kognitiv psykologi.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012011/12/31