Kunskapssystem i kris. Analytisk vetenskapsteori och humaniora går skilda vägar.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets frågeställning är: Hur bidrog den svenska analytiska vetenskapsteorin till att inrätta, legitimera och upprätthålla efterkrigstidens vetenskapliga kultur? Hur medverkade de till att naturalisera vetenskapens anspråk att vara den mest auktoritativa kunskapen, samt belysa hur den nuvarande klyftan mellan analytisk vetenskapsteori och humaniora uppstått.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31