Koagulation vid kirurgi och kritisk sjukdom

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1990/05/012019/03/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande