Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion

Projektinformation

Beskrivning

Hållbart flyg- och gasturbin-bränsle från skogsavfall
AkronymCESTAP
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/02/012026/12/31