Konsekvenser av förbättrad konnektivitet och nya våtmarker för fisksamhällen i rinnande vatten

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Strömmande vatten bidrar med viktiga ekosystemtjänster där fokus idag ligger på att upprätthålla en blå och grön infrastruktur och en mångfald av ekosystemtjänster istället för bara på energi- och livsmedelsproduktion. Det har lett till satsningar på att öka konnektiviteten i vattendrag och tillföra nya våtmarker i dränerade landskap. Syftet med detta projekt är att analysera vilka effekter dessa satsningar har fått för utvecklingen av fisksamhällen i strömmande vatten och länka detta till olika ekosystemtjänster.
Vi kommer återbesöka lokaler i rinnande vatten som provtagits under 60- och 90-talet med avseende på vattenkvalitet och strukturen av fisksamhällen och habitat. Sedan 90-talet har ett stort antal faunapassager och våtmarker konstruerats, samtidigt som klimatförändringar stadigt förändrar flödes- och temperaturregimen i vattendragen. Projektet syftar till att identifiera olika typer av fisksamhällen, kvantifiera strukturerande faktorer på olika rumslig skala, och utvärdera utfallet av genomförda åtgärder. Projektet analyserar hur lokala fisksamhällen utvecklats historiskt som en konsekvens av olika stressfaktorer för att prognostisera längs vilken kurs framtida fisksamhällen kommer utvecklas under olika typer av stress- och förvaltningscenarier. Det slutliga syftet är att prioritera förvaltningsbehovet för att undvika oönskade förändringar av fisksamhällen och förluster av värdefulla ekosystemfunktioner och produktionsmål.

Populärvetenskaplig beskrivning

Strömmande vatten bidrar med viktiga ekosystemtjänster där fokus idag ligger på att upprätthålla en blå och grön infrastruktur och en mångfald av ekosystemtjänster istället för bara på energi- och livsmedelsproduktion. Det har lett till satsningar på att öka konnektiviteten i vattendrag och tillföra nya våtmarker i dränerade landskap. Syftet med detta projekt är att analysera vilka effekter dessa satsningar har fått för utvecklingen av fisksamhällen i strömmande vatten och länka detta till olika ekosystemtjänster.
Vi kommer återbesöka lokaler i rinnande vatten som provtagits under 60- och 90-talet med avseende på vattenkvalitet och strukturen av fisksamhällen och habitat. Sedan 90-talet har ett stort antal faunapassager och våtmarker konstruerats, samtidigt som klimatförändringar stadigt förändrar flödes- och temperaturregimen i vattendragen. Projektet syftar till att identifiera olika typer av fisksamhällen, kvantifiera strukturerande faktorer på olika rumslig skala, och utvärdera utfallet av genomförda åtgärder. Projektet analyserar hur lokala fisksamhällen utvecklats historiskt som en konsekvens av olika stressfaktorer för att prognostisera längs vilken kurs framtida fisksamhällen kommer utvecklas under olika typer av stress- och förvaltningscenarier. Det slutliga syftet är att prioritera förvaltningsbehovet för att undvika oönskade förändringar av fisksamhällen och förluster av värdefulla ekosystemfunktioner och produktionsmål.
Kort titelSkånska åar
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012022/06/30

Samarbetspartner

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  • Crafoordska stiftelsen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • fisksamhällen
  • rinnande vatten
  • eDNA
  • elfiske
  • konnektivitet