Kontinuerlig emulgering av komplexa livsmedel - ett ramverk för modellbaserad utveckling och för fundamental förståelse

Projektinformation

Beskrivning

The objective of this project is to devlop a modelling framework for emulsification in continuous mode RSM systems using mayonnaise as a model product.
Kort titelKontinuerlig emulgering av komplexa livsmedel
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/152016/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Livsmedelsteknik