Kränkningar i en digital kontext

Projektinformation

Beskrivning

Kränkning i en digital kontext" är finansierat av Brottsofferfonden och ingår i forskargruppen Cybernormer.
Forskningen rör problematiken kring ärekränkning (förtal och förolämpning) inom sociala media och sker i samarbete med bland annat med Ungdomsstyrelsen, Landskrona Stad och Forskningsnätet Skåne.
Samtidigt som antalet övergrepp på nätet verkar öka, finns det stor osäkerhet kring hur människor värderar nätkränkningar i förhållande till andra kränkningar
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Finansiering

  • Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Roll Red Roll

    Karl Dahlstrand (Panelmedlem)

    2019 mars 6

    Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten