Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

Kunskapsöversikten fokuserar på säkra flöden, försörjningssäkerhet och
beroenden. Inom ramen för uppdraget beskrivs konceptet långsiktig
försörjningssäkerhet som förflyttning av varor och tjänster, från produktion och hela vägen till konsumenten. Utgångspunkten låg i dagens samhälle med en
framåtblickande ansats. Kunskapsöversikten fokuserar på säkra flöden,
försörjningssäkerhet och beroenden inom ovanstående områden
Kort titelKritiska Flöden
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/10/012017/02/01

Fria nyckelord

  • Kritiska Flöden
  • Kritisk Infrastruktur
  • Försörjningssäkerhet
  • supply chain management
  • Critical Infrastructure
  • CenCIP
  • Security of Supply