Lärande och kunskapsutveckling för att skapa uthållig vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom - KnowDem

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektets övergripande syfte är att implementera och utvärdera vilken påverkan virtuella praktikgemenskaper har på lärande och kunskapsutveckling bland personal och anhöriga till personer med demenssjukdom. Projektet syftar också till att utvärdera vilken inverkan virtuella praktik gemenskaper har på autonomi, resiliens och aktivt medborgarskap hos personer med demenssjukdom. En redan befintlig digital plattform för utbildning av e-mentorer till personer med demens, deras anhöriga och personal inom hälso-och sjukvård och social omsorg, Dem@entoring, kommer att användas som utgångspunkt för utveckling av uthålliga virtuella praktikgemenskaper. Tre studier genomförs; 1) Pilotutvärdering av plattformens användbarhet; 2) undersökning av vilken påverka en virtuell utbildning och mentorskap har på utveckling och vidmakthållande av nya praktikgemenskaper; 3) undersökning av vilken påverkan deltagande i virtuella praktikgemenskaper på autonomi, resiliens och aktivt medborgarskap hos personer med demens och deras anhöriga; 4) undersökning av vilken påverkan deltagande i virtuella praktikgemenskaper har för personalens lärande och professionella utveckling. Workshops, intervjuer, loggdata och enkäter används för datainsamling. Projektet förväntas ge ny kunskap om vilken inverkan digital utbildning och kontinuerlig, individuelltanpassad support ger personer med demens och deras anhöriga och vårdpersonal, kunskap om olikalärandeprocesser i virtuella praktikgemenskaper samt hur dessa kan bidra till professionell kunskapsutveckling och uthållighet. Kunskapen kommer att ge stöd för planering och implementering avstödinsatser till personer med demens och anhöriga samt för att stödja kompetensutveckling för personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets övergripande syfte är att implementera och utvärdera vilken påverkan virtuella praktikgemenskaper har på lärande och kunskapsutveckling bland personal och anhöriga till personer med demenssjukdom. Projektet syftar också till att utvärdera vilken inverkan virtuella praktik gemenskaper har på autonomi, resiliens och aktivt medborgarskap hos personer med demenssjukdom. En redan befintlig digital plattform för utbildning av e-mentorer till personer med demens, deras anhöriga och personal inom hälso-och sjukvård och social omsorg, Dem@entoring, kommer att användas som utgångspunkt för utveckling av uthålliga virtuella praktikgemenskaper. Tre studier genomförs; 1) Pilotutvärdering av plattformens användbarhet; 2) undersökning av vilken påverka en virtuell utbildning och mentorskap har på utveckling och vidmakthållande av nya praktikgemenskaper; 3) undersökning av vilken påverkan deltagande i virtuella praktikgemenskaper på autonomi, resiliens och aktivt medborgarskap hos personer med demens och deras anhöriga; 4) undersökning av vilken påverkan deltagande i virtuella praktikgemenskaper har för personalens lärande och professionella utveckling. Workshops, intervjuer, loggdata och enkäter används för datainsamling. Projektet förväntas ge ny kunskap om vilken inverkan digital utbildning och kontinuerlig, individuelltanpassad support ger personer med demens och deras anhöriga och vårdpersonal, kunskap om olikalärandeprocesser i virtuella praktikgemenskaper samt hur dessa kan bidra till professionell kunskapsutveckling och uthållighet. Kunskapen kommer att ge stöd för planering och implementering avstödinsatser till personer med demens och anhöriga samt för att stödja kompetensutveckling för personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.
Kort titelLärande och kunskapsutveckling i vård och omsorg
AkronymKnowDem
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/09/012024/08/31

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments