Lärande och utveckling av arbete med barn och ungas existentiella hälsa utifrån ett organisations och medarbetarperspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskningsprojektet syftar till att undersöka hur offentlig verksamhet kan rusta sin organisation för arbete med existentiell hälsa bland barn och unga i Helsingborg. I två delstudier, som utförs i samverkan med PART (Preventivt Arbete Tillsammans), kartläggs och undersöks faktorer på individ- och organisationsnivå som upplevs skapa de bästa förutsättningarna för att vuxna ska kunna möjliggöra för barn och unga att prata om existentiella frågor såsom mening, hopp, tillit, sammanhang och helhet i livet. I delstudie 1, som baseras på semi-strukturerade intervjuer, identifieras dessa faktorer. I delstudie 2 undersöks den statistiska effekten av faktorerna på ett antal relevanta utfall. Projektet finansieras av FoU-Helsingborg.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/02/012025/02/01